Primul workshop de metodologia predA?rii limbii japoneze organizat de AsociaA?ia Profesorilor de Limba JaponezA? din Europa (AJE)

AZn perioada 24-25 august a avut loc la SOAS, Londra, workshopul The 1st AJE Workshop ai???Japanese Language Education Utilising CEFR & JF Standard for Japanese- Language Educationai??? organizat de AJE (Association of Japanese Language Teachers in Europe) cu sprijinul Japan Foundation AYi SOAS.

La workshop au participat peste o sutA? de profesori de limba japonezA? din Europa AYi Japonia.

AZncA? de la Ai??nfiinA?area sa Ai??n anul 1995, AJE (site) a organizat anual simpozioane de metodologia predA?rii limbii japoneze, Anul acesta, AJE a ales sA? organizeze un workshop Ai??n cadrul cA?ruia sA? se discute Ai??n detaliu problemele legate de stabilirea AYi adoptarea unui standard de predare a limbii japoneze Ai??n Europa conform CEFR (Common European Framework of Reference for Languages ) AYi JF Standard (JF Standard for Japanese-Language Eduction (pentru detalii aici).

AceastA? discuA?ie este extrem de importantA? pentru cA? poate influenA?a AYi structura atestatului de limbA? japonezA? NihongonA?ryoku shiken Ai??n sensul echivalA?rii nivelelor existente cu cele specificate de CEFR AYi JF Standard.

Universitatea din BucureAYti a fost reprezentatA? la aceastA? manifestare de conf. dr.

Share