LicenA?A? 2011

Admitere 2011 a�� pentru SecA?ia de Limba JaponezA?

Facultatea de Limbi AYi Literaturi StrA?ine (FLLS) a UniversitA?A?ii din BucureAYti oferA? programe de studiu pentru trei domenii distincte: Limbi AYi Literaturi (Filologie), Studii Culturale AYi Limbi moderne aplicate. Facultatea oferA? dublA? specializare, ceea ce A�nseamnA? cA? fiecare student va avea o combinaA?ie de specializare principalA? (A) AYi specializare secundarA? (B).

Limba japonezA? este oferitA? numai A�n cadrul domeniului Filologie (Limbi AYi Literaturi) AYi numai ca specializare A (principalA?), A�n combinaA?ie cu una dintre specializA?rile B din lista de mai jos:

EnglezA? / FrancezA? / GermanA? / NeerlandezA? (OlandezA? AYi FlamandA?) / PersanA? / RusA? / LatinA? / RomA?nA? / SpaniolA? / ItalianA? / PortughezA? / CatalanA?.

  • la A�nscrieri, candidaA?ii vor putea opta pentru mai multe specializA?ri B, care vor fi specificate A�n ordinea preferinA?elor, A�nsA? vor fi declaraA?i admiAYi la una singurA? dintre ele.

Admiterea pentru SecA?ia de JaponezA? se face numai pe bazA? de examen scris. Acest examen scris va consta dintr-un examen de 4 ore la douA? discipline, alese din lista de mai jos:

EnglezA? / FrancezA? / GermanA? / SpaniolA? / ItalianA? / LatinA? / RomA?nA? / JaponezA? / RusA?.

Prin urmare, un candidat care vrea sA? dea admitere pentru limba japonezA? are urmA?toarele opA?iuni pentru proba scrisA?:

  1. proba 1 a�� limba japonezA?; proba 2 a�� una dintre limbile englezA?, francezA?, germanA?, spaniolA?, italianA?, latinA?, romA?nA? sau rusA?
  2. proba 1 a�� una dintre limbile englezA?, francezA?, germanA?, spaniolA?, italianA?, latinA?, romA?nA? sau rusA?; proba 2 a�� o alta dintre limbile englezA?, francezA?, germanA?, spaniolA?, italianA?, latinA?, romA?nA? sau rusA?
  • (ex.: proba 1 a�� englezA?, proba 2 a�� francezA?; proba 1 a�� francezA?, proba 2 a�� romA?nA?; proba 1 a�� romA?nA?, proba 2 a�� rusA? etc.)
  • ca probA? de examen, disciplina JaponezA? poate fi aleasA? numai de cA?tre cei care doresc sA? urmeze aceastA? specializare (cu alte cuvinte, nu se poate da examen prin JaponezA? pentru, de ex., FrancezA?-RusA? etc.)

AAYadar, la SecA?ia de Limba JaponezA? pot intra atA�t candidaA?ii care au mai studiat limba japonezA? A�nainte (de ex., la liceu), cA�t AYi cei care nu au mai studiat deloc A�nainte. AZn anul 1, cei care au studiat limba japonezA? A�nainte vor fi incluAYi A�ntr-o grupA? specialA? de AvansaA?i AYi vor avea un program intensiv de studiu.

Pentru cei care susA?in examenul de admitere prin limba japonezA?, materialele cerute sA�nt manualele Minna no Nihongo I AYi Minna no Nihongo II (editura 3A Network, 1998 sau ediA?iile ulterioare). CerinA?ele specifice sA�nt detaliate A�n documentul care se aflA? postat aici.

Examenul se va susA?ine conform calendarului urmA?tor:

Sesiunea Iulie 2011

1. AZnscrieri: 8 a�� 17 iulie, A�n clA?direa FacultA?A?ii din strada Pitar MoAY, nr. 7 a�� 13 (A�n spatele fostului cinematograf Scala)

2. Data examenului de admitere: 19 iulie, ora 9:oo (intrarea A�n sA?li A�ncepA?nd cu ora 8:oo)

3. AfiAYarea rezultatelor: A�n jurul datei de 26 iulie

Programul Comisiei de Admitere (pentru perioada A�nscrierilor):

Luni a�� Vineri: 9:oo a�� 14:oo

SA?mbA?tA? a�� DuminicA?: 9:oo a�� 12:oo

Pentru orice A�ntrebA?ri cu privire la examenul de admitere pentru japonezA?, ne puteA?i contacta pe adresa sectiajaponeza[at]gmail.com.

Pentru detalii cu privire la oferta completA? a FacultA?A?ii de Limbi AYi Literaturi StrA?ine, vizitaA?i pagina oficialA? a FLLS, secA?iunea Admitere 2011 (www.limbi-straine.ro).

MULT SUCCES LA ADMITERE TUTUROR CANDIDAA?ILOR!


Share