RelaA?ii internaA?ionale

AZnfrA?A?iri

SecA?ia de JaponezA? este A�nfrA?A?itA? cu universitA?A?i din Europa AYi Japonia, cu care are nu numai programe de schimb de studenA?i, ci AYi colaborA?ri de cercetare AYtiinA?ificA?. Astfel, A�n ceea ce priveAYte Europa, secA?ia este A�nfrA?A?itA? cu Universitatea Gent (Belgia), Universitatea Trier (Germania), Institutul de Limbi Orientale INALCO (FranA?a), Universitatea Sapienza din Roma (Italia) AYi Universitatea Comenius din Bratislava, avA�nd A�n proiect AYi alte astfel de A�nfrA?A?iri.

AZn ceea ce priveAYte Japonia, secA?ia este A�nfrA?A?itA? cu Universitatea din Akita, Universitatea InternaA?ionalA? din Akita, Universitatea de Fete Gakushuin, Universitatea Kagoshima, Universitatea Meiji, Universitatea pentru EducaA?ie din Nara, Universitatea Ochanomizu, Universitatea din Osaka, Universitatea Waseda AYi Universitatea Yamagata. De asemenea, existA? AYi o colaborare cu Universitatea de Limbi StrA?ine din Tokyo.

La universitA?A?ile A�nfrA?A?ite din Europa merg sA? studieze A�n fiecare an 3-4 studenA?i ai secA?iei A�n cadrul programului de burse Erasmus, iar la cele din Japonia merg sA? studieze 3-5 studenA?i cu burse acordate de Guvernul Japoniei sau de alte instituA?ii, precum fundaA?ia japonezA? Nakajima Peace Foundation.

De asemenea, SecA?ia trimite anual un student la o specializare de douA? luni la Institutul din Kansai al Japan Foundation.

Detalii despre bursele pentru studenA?i se gA?sesc aici.

—————————————————————————

ColaborA?ri

PA�nA? acum, doi profesori de la Gent AYi unul de la Trier au venit sA? susA?inA? conferinA?e A�n cadrul secA?iei AYi trei profesori romA?ni au susA?inut conferinA?e la Gent.

SecA?ia colaboreazA? din 1991 cu Nippon Foundation, care a donat un laborator fonetic precum AYi aparaturA? tehnicA? AYi materiale audio-video. De asemenea, aceastA? fundaA?ie acordA? burse de studiu studenA?ilor AYi burse de cercetare cadrelor didactice ale secA?iei. AZn plus, din anul academic 2009 – 2010, Nippon Foundation organizeazA?, prin subsidiara Tokyo Foundation, AYi un Concurs InternaA?ional de Eseuri A�n limba japonezA?, la care studenA?ii SecA?iei au participat cu rezultate foarte bune.

SecA?ia colaboreazA? cu AsociaA?ia Musashino din BraAYov pentru organizarea de cursuri de arte japoneze precum caligrafie, ceremonia ceaiului etc. De asemenea, SecA?ia de JaponezA? are o bunA? AYi strA�nsA? colaborare cu SecA?ia de JaponezA? a UniversitA?A?ii “St. Kliment Ohridski” din Sofia. AZn plus, SecA?ia colaboreazA? AYi cu Azcoala JaponezA? din BucureAYti, organizA�nd cel puA?in o A�ntA�lnire de schimburi culturale pe an.

—————————————————————————

Vizite oficiale

SecA?ia de JaponezA? a beneficiat de trei vizite importante care aratA? recunoaAYterea ei ca secA?ie de prim rang A�n RomA?nia.

AZn mai 2009, A�n cadrul seriei de evenimente prilejuite de aniversarea anului de prietenie dintre Japonia AYi A?A?rile dunA?rene, secA?ia a primit vizita PrinA?ului AYi PrinA?esei Akishino din familia imperialA? japonezA?.

AZn ianuarie 2007, cu ocazia acordA?rii grantului de aproximativ 60.000 EUR de cA?tre guvernul Japoniei, secA?ia a primit vizita Ministrului de Externe japonez, domnul Taro Aso.

AZn octombrie 2002, PrinA?esa Sayako – fiica A�mpA?ratului Japoniei – a fA?cut o vizitA? oficialA? SecA?iei de JaponezA?, A�n cadrul cA?reia a purtat discuA?ii cu studenA?ii AYi profesorii.

Share