Extra-curricular

AZn afara cursurilor obligatorii din programA?, existA?, A�n fiecare an, cursuri facultative de ceremonia ceaiului (sadA?), iniA?iate A�n colaborare AYi cu sprijinul Azcolii Urasenke din KyA?to, precum AYi cursuri de caligrafie (shodA?), organizate A�n colaborare cu Centrul Cultural Musashino din BraAYov. Aceste cursuri facultative se adreseazA? A�n principal studenA?ilor din anii I AYi II de studiu.

Bilunar, vor avea loc A�ntA�lniri ale unui Cineclub, pentru vizionA?ri de filme japoneze (sau de prezentare a Japoniei), urmate de discuA?ii.

De asemenea, se preconizeazA? AYi organizarea unor ateliere de go A�n colaborare cu Clubul SaijA? din BucureAYti. Aceste ateliere vor fi anunA?ate din timp, prin afiAYe AYi pe internet.

AZncepA�nd cu anul 2004, prin SecA?ia de JaponezA?, Universitatea BucureAYti organizeazA? – A�n colaborare cu Ambasada Japoniei la BucureAYti AYi cu sprijinul AsociaA?iei Profesorilor de Limba JaponezA? din RomA?nia (APJR) – examenul Nihongo NA?ryoku Shiken (de testare a cunoAYtinA?elor de limba japonezA?). Anul acesta, examenul va avea loc pe data de 6 decembrie.

AZn fiecare an, are loc un Concurs de discursuri A�n limba japonezA? (A�n luna martie), organizat de AsociaA?ia Profesorilor de Limba JaponezA? din RomA?nia A�n colaborare cu Ambasada Japoniei, la care Universitatea BucureAYti, prin SecA?ia de japonezA?, participA? cu trei reprezentanA?i.

Nu A�n ultimul rA�nd, pentru studenA?i are loc A�n cadrul FacultA?A?ii de Limbi AYi Literaturi StrA?ine, A�n fiecare an A�n semestrul doi (luna aprilie), o sesiune AYtiinA?ificA? la care pot fi prezentate lucrA?ri pe diverse teme.

Share