StudenA?i

StudenA?ii secA?iei de japonezA? reprezintA? cel mai ridicat procent atA�t din numA?rul candidaA?ilor la atestatul InternaA?ional de limbA? japonezA? (Nihongo Noryoku Shiken), cA�t AYi din numA?rul celor care A�l obA?in. De asemenea, secA?ia de japonezA? are cel mai ridicat numA?r de studenA?i care au obA?inut nivelul 1 (nivelul maxim) la acest atestat.

StudenA?ii secA?iei de japonezA? se numA?rA? anual printre premianA?ii Concursului de discursuri A�n limba japonezA? (2010 – premiul III AYi premiul special, 2009 a�� premiul I AYi premiul III, 2008 a�� premiul II AYi douA? menA?iuni, 2007 a�� premiul I , premiul II AYi un premiu special; 2006- premiul III, 2005 a�� premiul I, 2004 a�� douA? premii I, 2003 a�� premiul I etc.)

StudenA?ii secA?iei de japonezA? obA?in cele mai bune rezultate la examenele pentru acordare de burse organizate de Ambasada Japoniei. De asemenea, dintre absolvenA?ii secA?iei, 3-4 persoane sunt selectate anual pe bazA? de examen pentru a merge la studii masterale AYi doctorale A�n Japonia.

StudenA?ii AYi masteranzii secA?iei de JaponezA? au obA?inut premii A�n fiecare an la Sesiunea AYtiinA?ificA? a studenA?ilor, prezentA�nd lucrA?ri cu teme de literaturA?, culturA? AYi lingvisticA? japonezA?.

Share