Conf. Anca FocAYeneanu

Conf. dr. Anca FocAYeneanu este coordonator al SecA?iei de JaponezA?, precum AYi al Comitetului NF-JLEP (Nippon Foundation Fund for Japanese Language Education) al UniversitA?A?ii din BucureAYti.

A obA?inut titlul deA� doctor A�n filologie A�n anul 2003.

Din iunie 2010, este membru fondator AYi director al Centrului de Studii Japoneze (CSJ) al UniversitA?A?ii din BucureAYti. De asemenea, este membru al AsociaA?iei Profesorilor de Limba JaponezA? din RomA?nia (APJR), al cA?rei prim preAYedinte a fost A�n perioada 2005-2008.

A publicat pA�nA? acum numeroase cA?rA?i AYi articole A�n domeniul studiilor japoneze, dar AYi traduceri din literatura japonezA? modernA? AYi contemporanA?.

A participat cu prezentA?ri la conferinA?e naA?ionale AYi internaA?ionale AYi a susA?inut prelegeri la universitA?A?i din RomA?nia AYi din strA?inA?tate (Belgia, Japonia etc.). A beneficiat de mai multe burse de studiu AYi cercetare A�n Japonia, acordate de diverse instituA?ii (MEXT, Japan Foundation, Tokyo Foundation etc.).

Este preAYedinte al Comitetului de organizare a Examenului de atestare a cunoAYtinA?elor de limba japonezA? (a�?Nihongo Noryoku Shikena�?) AYi membru A�n Comitetul de Organizare a Simpozionului European de Predarea Limbii Japoneze, ediA?ia a XV-a.

PA�nA? A�n prezent, a fost director sau membru A�n numeroase granturi de cercetare naA?ionale AYi internaA?ionale. AZn plus, este responsabil cu bursele AYi schimburile ERASMUS pentru Catedra de Orientale, membru A�n Biroul Catedrei AYi A�n Consiliul FacultA?A?ii de Limbi AYi Literaturi StrA?ine.

ResponsabilitA?A?ile sale A�n cadrul SecA?iei de japonezA? includ coordonarea concursurilor de burse A�n Japonia pentru studenA?i (outgoing), comunicarea cu instituA?iile partenere AYi organizarea unor activitA?A?i extra-curriculare (workshop-uri, prelegeri, conferinA?e etc.)

——————————

Domenii de cercetare/interes:

  • tipologie lingvisticA?
  • sintaxA?
  • didactica limbii japoneze
  • limbaje specializate
  • mentalitA?A?i

——————————

Cursuri / seminarii predate:

  • civilizaA?ie (anul 1)
  • curs practic (anul 2)
  • structura limbii (anul 3)
  • istoria ariei culturale a Asiei de Sud-EstA� (Master)
  • problemele societA?A?ii japoneze contemporane (Master)

——————————

Pentru mai multe detalii AYi un CV complet, click aici.

Share