LicenA?A? 2010

Pentru a vizualiza subiectele din anii trecuA?i, consultaA?i site-ul Departamentului de Servicii pentru StudenA?i (click aici) – trebuie sA? vA? creaA?i un cont de utilizator.

UPDATE a�� REZULTATELE ADMITERII 2010

Rezultatele Admiterii 2010 sA�nt publicate online.

Rezultatele sA�nt A�n ARHIVA ZIP*, care conA?ine:

– AdmiAYi examen scris BUGET
– CandidaA?i respinAYi A�n ordine alfabeticA?
– CandidaA?i respinAYi A�n ordinea mediilor
– CandidaA?i_toate A�nscrierile
– CetA?A?eni UE
– Etnici
– Etnie rromA?
– LicenA?iaA?i
– Limbi Moderne Aplicate LMA
– Olimpici
– Republica Moldova
– rezultate dosare
– rezultate examen scris A�n aAYteptare
– rezultate examen scris taxA?
– Rezultate secA?ia traducA?tori

* Pentru arhivele ZIP aveA?i nevoie de un program de dezarhivare (Winzip). Sistemele Windows XP/Vista/7A� deschid automat acest tip de arhivA?.

—————————————–

UPDATE: site special dedicat admiterii la Universitatea din BucureAYti

CLICK PENTRU DETALII

Universitatea BucureAYti a lansat o platformA? nouA? pe internet, dedicatA? informaA?iilor oficiale cu privire la admiterea 2010 la toate ciclurile de studiu: licenA?A?, masterat, doctorat.

Site-ul are trei secA?iuni: Info admitere, De ce UB? AYi Mentorat. Pe lA�ngA? informaA?ii precum oferta tuturor facultA?A?ilor din cadrul universitA?A?ii, pe site se gA?sesc AYi date despre prima AYi ultima medie la admiterea 2009. De asemenea, aici va fi publicatA? AYi situaA?ia actualizatA? zilnic a A�nscrierilor la Admiterea 2010.

Universitatea din BucureAYti oferA? cazare A�n timpul admiterii. Detalii aici.

—————————————–

UPDATE:A� Zilele PorA?ilor Deschise

Zilele PorA?ilor Deschise la Facultatea de Limbi AYi Literaturi StrA?ine vor avea loc A�n perioada 19-23 aprilie. AZn aceastA? perioadA?, elevii de liceu vor putea asista la cursurile de japonezA?, se vor putea A�ntA�lni cu studenA?ii actuali sau vor putea sta de vorbA? cu profesorii, avA�nd astfel posibilitatea de a vedea direct care este atmosfera A�n cadrul SecA?iei. Programul complet al cursurilor deschise de japonezA? se aflA? aici.

—————————————–

Admitere 2010 – pentru SecA?ia de Limba JaponezA?

Facultatea de Limbi AYi Literaturi StrA?ine (FLLS) a UniversitA?A?ii din BucureAYti oferA? programe de studiu pentru trei domenii distincte: Limbi AYi Literaturi (Filologie), Studii Culturale AYi Limbi moderne aplicate. Facultatea oferA? dublA? specializare, ceea ce A�nseamnA? cA? fiecare student va avea o combinaA?ie de specializare principalA? (A) AYi specializare secundarA? (B).

Limba japonezA? este oferitA? numai A�n cadrul domeniului Filologie (Limbi AYi Literaturi) AYi numai ca specializare A (principalA?), A�n combinaA?ie cu una dintre specializA?rile B din lista de mai jos:

EnglezA? / FrancezA? / GermanA? / NeerlandezA? (OlandezA? AYi FlamandA?) / PersanA? / RusA? / LatinA? / RomA?nA? / SpaniolA? / ItalianA? / PortughezA? / CatalanA?.

  • la A�nscrieri, candidaA?ii vor putea opta pentru mai multe specializA?ri B, care vor fi specificate A�n ordinea preferinA?elor, A�nsA? vor fi declaraA?i admiAYi la una singurA? dintre ele.

Admiterea pentru SecA?ia de JaponezA? se face numai pe bazA? de examen scris. Acest examen scris va consta dintr-un examen de 4 ore la douA? discipline, alese din lista de mai jos:

EnglezA? / FrancezA? / GermanA? / SpaniolA? / ItalianA? / LatinA? / RomA?nA? / JaponezA? / RusA?.

Prin urmare, un candidat care vrea sA? dea admitere pentru limba japonezA? are urmA?toarele opA?iuni pentru proba scrisA?:

  1. proba 1 – limba japonezA?; proba 2 – una dintre limbile englezA?, francezA?, germanA?, spaniolA?, italianA?, latinA?, romA?nA? sau rusA?
  2. proba 1 – una dintre limbile englezA?, francezA?, germanA?, spaniolA?, italianA?, latinA?, romA?nA? sau rusA?; proba 2 – o alta dintre limbile englezA?, francezA?, germanA?, spaniolA?, italianA?, latinA?, romA?nA? sau rusA?
  • (ex.: proba 1 – englezA?, proba 2 – francezA?; proba 1 – francezA?, proba 2 – romA?nA?; proba 1 – romA?nA?, proba 2 – rusA? etc.)
  • ca probA? de examen, disciplina JaponezA? poate fi aleasA? numai de cA?tre cei care doresc sA? urmeze aceastA? specializare (cu alte cuvinte, nu se poate da examen prin JaponezA? pentru, de ex., FrancezA?-RusA? etc.)

AAYadar, la SecA?ia de Limba JaponezA? pot intra atA�t candidaA?ii care au mai studiat limba japonezA? A�nainte (de ex., la liceu), cA�t AYi cei care nu au mai studiat deloc A�nainte. AZn anul 1, cei care au studiat limba japonezA? A�nainte vor fi incluAYi A�ntr-o grupA? specialA? de AvansaA?i AYi vor avea un program intensiv de studiu.

Pentru cei care susA?in examenul de admitere prin limba japonezA?, materialele cerute sA�nt manualele Minna no Nihongo I AYi Minna no Nihongo II (editura 3A Network, 1998 sau ediA?iile ulterioare). CerinA?ele specifice sA�nt detaliate A�n documentul care se aflA? postat aici.

Examenul se va susA?ine conform calendarului urmA?tor:

Sesiunea Iulie 2010
AZnscrieri: 8-15 iulie 2010
Examene: 17-22 iulie 2010
Data limitA? de afiAYare a rezultatelor: 25 iulie 2010.

Pentru orice A�ntrebA?ri cu privire la examenul de admitere pentru japonezA?, ne puteA?i contacta pe adresa sectiajaponeza[at]gmail.com.

Pentru detalii cu privire la oferta completA? a FacultA?A?ii de Limbi AYi Literaturi StrA?ine, vizitaA?i pagina oficialA? a FLLS (secA?iunea Admitere).

—————————————–

UPDATE: AZncepA?nd cu data de 15 februarie 2010, de la Secretariatul FacultA?A?ii (clA?direa din Str. Edgar Quinet – PiaA?a UniversitA?A?ii, et. 2) poate fi procuratA? BroAYura de Admitere, contra cost. BroAYura cuprinde precizA?rile despre desfA?AYurarea procesului de admitere, programele, subiectele de la concursul din 2009 precum AYi variante de rezolvare ale acestora.

Share