Masterat

Masteratul de Studii Asiatice constituie o premierA? nu numai la nivelul secA?iilor de limba chinezA?, japonezA? AYi coreeanA? din Catedra de Limbi Orientale care A�l organizeazA?, ci AYi la nivelul studiilor de orientalisticA? din RomA?nia. Acest masterat rA?spunde aAYteptA?rii unor absolvenA?i de chinezA?, coreeanA? AYi japonezA?, precum AYi a absolvenA?ilor de la facultA?A?ile de istorie, AYtiinA?e sociale, filozofie, psihologie sau arte care doresc sA?-AYi orienteze specializarea pe aceastA? arie culturalA?.

Colectivul cadrelor didactice cuprinde atA�t specialiAYti romA?ni, cA�t AYi cadre didactice din centre universitare din Europa AYi Asia (profesori japonezi, subvenA?ionaA?i de Nippon Foundation). Programul de studii masterale este completat prin conferinA?e susA?inute de specialiAYti invitaA?i de la Universitatea Paris VII, INALCO, Universitatea Sapienza din Roma, Universitatea din Gent AYi Universitatea Trier, prevA?zuA?i A�n programul Erasmus, precum AYi profesori coreeni prin sponsorizarea Korea Foundation.

AZn timpul masteratului, absolvenA?ii secA?iei de JaponezA? pot aprofunda studiile A�n domeniu. NumA?rul cursurilor de limbA? japonezA? (Limbaje specializate, Traduceri, Curs opA?ional etc.) a crescut constant A�n ultimii ani, ajungA�nd A�n 2010 a�� 2011 la 6 ore / sA?pt. Unul dintre aceste cursuri este susA?inut de cA?tre lectorul japonez, specialist Japan Foundation. Pe lA�ngA? acestea, existA? AYi cursuri care reprezintA? o continuare AYi o completare a celor din ciclul de licenA?A? (CulturA? popularA?, Film etc.)

Se organizeazA? grupuri de cercetare pe secA?ii, iar masteranzii sA�nt antrenaA?i sA? participe la colocviul AYtiinA?ific anual organizat de catedrA?, precum AYi la editarea revistelor secA?iilor.A� StudenA?ii beneficiazA? de burse de masterat A�n China, Coreea AYi Japonia, precum AYi de burse A�n programul Erasmus.

Cadrele didactice care predau A�n cadrul Masteratului de Studii Asiatice:

 • Prof. dr. Florentina VIAzAN (chinezA?) – coordonatorul programului
 • Prof. dr. Andrei AVRAM (japonezA?)
 • Prof. dr. LuminiA?a BA�LAN (chinezA?)
 • Conf. dr. Anca FOCAzENEANU (japonezA?)
 • Lect. dr. Dinu LUCA (chinezA?)
 • Lect. dr. Ruxandra RAIANU (japonezA?)
 • Lect. drd. Roman PAAzCA (japonezA?)
 • Lect. dr. Akira YAMAGUCHI (japonezA?)
 • Cerc. dr. Diana YUKSEL (coreeanA?)
 • Prep. dr. Mugur ZLOTEA (chinezA?)

—————————————————————————-

CURSURI:

 • Scriere ideograficA?.
 • Tipologie lingvisticA?.
 • Teorii moderne ale traducerii.
 • Rolul traducerii A�n dialogul intercultural.
 • Tehnica traducerilor literare.
 • HemeneuticA?. CirculaA?ia conceptelor AYi traducerea lor.
 • Istorie culturalA?.
 • Antropologie culturalA?.
 • MentalitA?A?i.
 • CulturA? urbanA?. CulturA? popularA?.
 • Limbaje specializate.

—————————————————————————-

CURSURI OPA?IONALE:

 • Strategii intelectuale AYi urmA?rile lor A�n formele de reprezentare.
 • Literatura emigraA?iei (transnaA?ionalism, hibridizare, identitate A�n context global)
 • Istoria modernA? a Asiei de Est. TendinA?e politice A�n perioada modernA? AYi contemporanA?
 • Business AYi management A�n Asia de Est
 • Elemente pentru o istorie culturalA? a filmului chinez-japonez
 • Probleme ale societA?A?ii asiatice moderne

De asemenea, A�n program sA�nt incluse cursuri de limbA? chinezA?, coreeanA?, japonezA? pentru A�ncepA?tori.

—————————————————————————-

CarierA?:

 • cadru didactic A�n A�nvA?A?A?mA�ntul superior
 • cercetA?tor AYtiinA?ific
 • traducA?tor-interpret
 • consultant pentru zona Asia de Est la Ministerul de Externe
 • redactor-publicist, tehnoredactor, referent, lector A�n presa scrisA?, A�n audio-vizual AYi A�n sectorul editorial
 • critic literar

Detaliile despre admiterea la Masterat se gA?sesc aici.

Share