Lect. Ruxandra Raianu

Lect. dr. Ruxandra Raianu a obA?inut titlul de doctor A�n filologie A�n 2008. A urmat cursuri de limbA? AYi literaturA? japonezA? la Universitatea Tsukuba AYi a participat la programul de training pentru profesori organizat de Japan Foundation la Institutul pentru Limba JaponezA? de la Urawa.

A beneficiat de douA? burse de cercetare A�n domeniul lingvisticii japoneze (acordate de Nippon Foundation prin programul NF-JLEP) la Universitatea Tokyo.

Din iunie 2010, este membru fondator AYi director adjunct al Centrului de Studii Japoneze (CSJ) al UniversitA?A?ii din BucureAYti. De asemenea, este membru al AsociaA?iei LingviAYtilor din Japonia AYi, din februarie 2011, vicepreAYedinte al AsociaA?iei Profesorilor de Limba JaponezA? din RomA?nia (APJR).

Este membru A�n comitetul de organizare a Examenului de atestare a cunoAYtinA?elor de limba japonezA? (a�?Nihongo Noryoku Shikena�?) AYi A�n comitetul de organizare a Concursului de discursuri A�n limba japonezA? (a�?Nihongo benron taikaia�?).

ResponsabilitA?A?ile sale A�n cadrul SecA?iei de JaponezA? includ gestionarea schimburilor de studenA?i (outgoing – Universitatea Gakushuin din Tokyo), precum AYi organizarea unor activitA?A?i extra-curriculare (ateliere suiboku-ga etc.).

——————————

Domenii de cercetare/interes:

  • tipologie lingvisticA?
  • didactica limbii japoneze
  • limbaje specializate

——————————

Cursuri / seminarii predate:

  • curs practic (anul 1, Master)
  • structura limbii (anul 1, anul 2)

——————————

Pentru mai multe detalii AYi un CV complet, click aici.

Share