Centru Studii Japoneze

Centrul de Studii Japoneze (CSJ) al UniversitA?A?ii din BucureAYti, primul cu acest profil din A?arA?, a fost A�nfiinA?at A�n 2010 prin Ordinul Rectorului din data de 20 iunie. CSJ este un centru de cercetare fA?rA? personalitate juridicA?, subordonat Consiliului FacultA?A?ii de Limbi AYi Literaturi StrA?ine AYi Rectoratului UniversitA?A?ii.

AZnfiinA?area CSJ a venit ca o urmare fireascA? a numeroaselor proiecte de cercetare AYi programe de colaborare A�n domeniul studiilor japoneze pe care SecA?ia de JaponezA? a UniversitA?A?ii din BucureAYti le-a derulat A�n ultimii ani.A�Unul dintre principalele obiective ale CSJ este de a constitui un nucleu de cercetA?tori (profesori, doctoranzi, masteranzi etc.) atA�t de la Universitatea din BucureAYti, cA�t AYi de la alte instituA?ii din RomA?nia sau din strA?inA?tate,A�care sA? se implice A�n activitA?A?i de cercetare pe diverse teme, pe baza surselor japoneze originale.

Deschiderea oficialA? a CSJ a avut loc pe 25 august 2010, A�n Aula Magna a UniversitA?A?ii din BucureAYti. Ceremonia s-a bucurat de prezenA?aA�prof. dr. Ioan PA?nzaru rectorul UniversitA?A?ii din BucureAYti, aA�E.S. Natsuo Amemiya – Ambasadorul Japoniei la BucureAYti, a domnuluiA�Hideki KatA? PreAYedinte al Tokyo Foundation, a domnuluiA�Yoshiyuki Nishizawa asistent special al preAYedintelui Japan Foundation, AYi a doamneiA�SA?nziana DragoAY reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.

Mai multe detalii se gA?sesc pe http://csj.cc.unibuc.ro/.

Share