Prezentare

SecA?ia de limba AYi literatura japonezA? face parte din Catedra de Limbi Orientale (alA?turi de secA?iile de arabA?, chinezA?, coreeanA?, hindi, persanA? AYi turcA?) din cadrul FacultA?A?ii de Limbi AYi Literaturi StrA?ine a UniversitA?A?ii din BucureAYti – este cea mai veche AYi cea mai mare secA?ie de japonezA? din RomA?nia. Din 2005, secA?ia participA? A�n cadrul catedrei de Orientale la organizarea masteratului de Studii Est-asiatice, unic A�n A?arA?.

AZn prezent, SecA?ia are aproximativ 180 de studenA?i AYi 20 de masteranzi AYi un numA?r de 7 cadre didactice permanente, dintre care un lector AYi un asistent japonezi, ambii trimiAYi de Japan Foundation (organizaA?ie guvernamentalA? japonezA?).

AZn timp, SecA?ia a devenit un lider al studiilor de niponologie din RomA?nia, fiind implicatA? A�n toate activitA?A?ile importante din acest domeniu.

—————————————————————————

Istoric

SecA?ia de japonezA? a fost A�nfiinA?atA? A�n anul 1975, primind A�ncA? de la A�nfiinA?are donaA?ii consistente de manuale, dicA?ionare AYi cA?rA?i de referinA?A? din partea Japan Foundation. Primii profesori au fost angajaA?i ai Ministerului de Externe AYi ai UniversitA?A?ii Populare a�?Dallesa�?. Din 1978, Japan Foundation a trimis A�n permanenA?A? un lector japonez specializat, iar din 1986 a A�nceput sA? predea primul lector romA?n calificat. SecA?ia a cA?pA?tat statut de specializare principalA? (limbA? A) din anul 1987.

DacA? la A�nceput numA?rul de studenA?i a fost redus (6-7), examenul de admitere susA?inA?ndu-se o datA? la patru ani, dupA? 1990 numA?rul de studenA?i a crescut permanent, iar examenul de admitere a A�nceput sA? se A?inA? anual.

AZn prezent, SecA?ia de JaponezA? este una dintre secA?iile cele mai cA?utate ale FacultA?A?ii de Limbi StrA?ine, iar media de intrare la locurile fA?rA? taxA? o claseazA? de asemenea pe primele locuri.

—————————————————————————

DotA?ri

SecA?ia de JaponezA? dispune de douA? sA?li (Sala 24 AYi Laboratorul Multimedia 1) amenajate cu echipamente tehnice moderne, dintre care una funcA?ioneazA? AYi drept bibliotecA?. Biblioteca secA?iei conA?ine aproximativ 4000 de volume AYi casete video, majoritatea A�n limba japonezA?, dar AYi A�n limbi precum englezA?, francezA? AYi germanA?. Biblioteca este A�mbogA?A?itA? permanent prin donaA?ii din partea Japan Foundation sau a altor instituA?ii (Tokyo Foundation, JICA etc.) AYi, la ora actualA?, este cea mai cuprinzA?toare bibliotecA? de cA?rA?i de specialitate despre Japonia din A?arA?.

—————————————————————————

Granturi

AZn anul academic 2009 – 2010, SecA?ia de JaponezA? a cA�AYtigat Premiul 3 la Concursul programelor de licenA?A? desfA?AYurat A�n cadrul UniversitA?A?ii din BucureAYti, obA?inA�nd astfel o finanA?are de 25.000 de lei pentru dotA?ri tehnice AYi pentru realizarea unor proiecte de pregA?tire AYi formare pentru studenA?i AYi profesori.

De asemenea, SecA?ia a cA�AYtigat A�n 2007 un grant acordat de Guvernul Japoniei A�n valoare de aproximativ 60.000 EUR pentru dotA?ri privind modernizarea studiului AYi cercetA?rii limbii AYi culturii japoneze. DatoritA? acestui grant, secA?ia desfA?AYoarA? o activitate didacticA? AYi de cercetare dupA? cele mai moderne standarde AYi organizeazA? activitA?A?i de colaborare la nivel european AYi internaA?ional.

AZn plus, SecA?ia de JaponezA? a obA?inut A�n 2006 AYi 2007 cA�te un grant prin care un specialist japonez A�n antropologie de la Muzeul de Etnografie din Osaka a fost trimis pentru o perioadA? de un semestru pentru a A?ine cursuri A�n cadrul Masteratului, asigurA�nd astfel o A�naltA? calitate AYi prestigiu acestui masterat. AZn cadrul grantului, SecA?ia a primit AYi o donaA?ie de cA?rA?i A�n domeniul etnologiei AYi istoriei mentalitA?A?iilor japoneze A�n valoare de aproximativ 4000 USD.

—————————————————————————

ActivitA?A?i organizate de SecA?ia de JaponezA?

AZn septembrie 2006, 2007, 2008A� AYi 2009, secA?ia a gA?zduit primele patru ediA?ii ale Simpozionului internaA?ional de lingvisticA? AYi metodologia predA?rii limbii japoneze, simpozion organizat de AsociaA?ia Profesorilor de Limba JaponezA? din RomA?nia (APJR) la care au participat numeroAYi invitaA?i din strA?inA?tate (Japonia, Bulgaria, Germania, FranA?a, Serbia, Slovacia etc.).

AZn octombrie 2005 secA?ia a colaborat cu Ambasada Japoniei pentru organizarea unui seminar de pregA?tire pentru profesori, susA?inut de specialistul biroului Japan Foundation de la Budapesta, prof. Yukinori Kurihara.

AZn august 2003 AYi iulie 2004, secA?ia a organizat pentru studenA?i un program de practicA? de trei sA?ptA?mA�ni la compania japonezA? Koyo Seiko din Alexandria. Un numA?r de 15 studenA?i au beneficiat A�n fiecare an de acest program.

AZn septembrie 2006, SecA?ia a colaborat cu Centrul Musashino din BraAYov pentru un program de cursuri de varA? de limba japonezA?, la care au participat 15 studenA?i ai secA?iei.

De asemenea, SecA?ia gA?zduieAYte evenimente organizate de Ambasada Japoniei precum: conferinA?e despre desenele animate japoneze, demonstraA?ii de ceremonia ceaiului etc.

Share