Lect. Roman PaAYca

Lect. dr. Roman PaAYca a obE�inut titlul de doctor A�n filologie A�n 2011. A fost preAYedinte al APJR (AsociaA?ia Profesorilor de Limba JaponezA? din RomA?nia) A�n perioada martie 2008- februarie 2011 AYi coordonator al Comitetului de Organizare a Simpozionului European de Predarea Limbii Japoneze, ediA?ia a XV-a.

Este membru A�n comitetul de organizare a Examenului de atestare a cunoAYtinA?elor de limba japonezA? (“Nihongo Noryoku Shiken”) AYi A�n comitetul de organizare a Concursului de discursuri A�n limba japonezA? (“Nihongo benron taikai”).

A participat la numeroase programe de training pentru profesori AYi la conferinA?e internaA?ionale A�n domeniul studiilor japoneze.

Din iunie 2010, este membru fondator AYi secretar AYtiinA?ific al Centrului de Studii Japoneze (CSJ) al UniversitA?A?ii din BucureAYti. AZn perioada 2005-2010, a fost membru al Centrului de ExcelenA?A? pentru Studiul IdentitA?A?ii Cuturale (CESIC).

ResponsabilitA?A?ile sale A�n cadrul SecA?iei de JaponezA? includ comunicarea cu instituA?iile partenere, gestionarea schimburilor de studenA?i (outgoing), precum AYi organizarea unor activitA?A?i extra-curriculare (film, festival etc.).

——————————

Domenii de cercetare/interes:

  • mentalitatea perioadei Edo (gA�ndirea lui AndA? ShA?eki)
  • literatura japonezA? modernA? (A�n special Tanizaki Jun’ichirA?)
  • teorii ale modernitA?A?ii A�n Japonia
  • traducerea textelor literare / traducerea conceptelor culturale
  • hermeneuticA?
  • metodologia predA?rii limbii japoneze (realizarea de materiale didactice)

——————————

Cursuri / seminarii predate:

——————————

Pentru mai multe detalii AYi un CV complet, click aici.

Share