Sectia artelor mestesugaresti japonezo-romane

AZn perioada 7-12 septembrie, Ambasada Japoniei organizeazCZ Ai??n colaborare cu mai multe instituA?ii “SCZptCZmA?na artelor meAYteAYugCZreAYti japonezo-romA?neai???, avA?ndu-l ca invitat pe Maestrul Yusai Shokoin, specialist Ai??n arta dantelei cu suveica AZn cadrul acestui eveniment vor avea loc ateliere de Ai??mpletituri japoneze,

Share

Curs intensiv de formare si perfectionare CEFR AYi JF Standard pentru profesorii de limba japoneza?.

SecA?ia de japonezA? a UniversitA?A?ii din BucureAYti organizeazA? Ai??n perioada 1-3 noiembrie 2013, un curs intensiv pentru formarea AYi perfecA?ionarea profesorilor de limba japonezA? printr-un proiect de tip Sakura Network finanA?at de Japan Foundation.

Cursul cuprinde atA?t prelegeri, cA?t AYi ateliere AYi are ca temA? principiile AYi metodele de predare prevA?zute de CEFR AYi JFS (Japan Foundation Standard for Japanese Language Education), precum AYi prezentarea noului manual publicat de Japan Foundation Ai??n luna septembrie, ai??zMarugotoai???.

Cursul este susA?inut de dl. Kei Shirai (specialist Japan Foundation, 

Urawa Center), dna.

Sei Miwa (profesor, Ruhr University Bochum) AYi dl. Hideki Otani (specialist Japan Foundation, Universitatea din BucureAYti).

La curs sunt Ai??nscriAYi profesori romA?ni AYi japonezi, precum AYi studenA?i AYi masteranzi. Acest curs intensiv continuCZ seria de conferinA?e AYi ateliere despre CEFR AYi JF Standard organizate de SecA?ia de japonezA? a UniversitA?A?ii din BucureAYti Ai??ncepA?nd cu octombrie 2012 AYi constituie o ocazie unicCZde a cunoaAYte cele mai noi standarde de predare a limbii japoneze Ai??n Europa AYi Japonia.

La ceremonia de deschidere care va avea loc vineri, 1 noiembrie, ora 18:00, va participa AYi E.S. dl.

Share

Studentii Sectiei de Japoneza obtin pentru al doilea an consecutiv un numar remarcabil de burse MonbukagakushA? (burse de tip Nikkensei acordate de Ministerul EducaA?iei din Japonia).

AZn ultimii cinci ani, numA?rul studenA?iilor SecA?iei de JaponezA? care obA?in burse de studiu Ai??n Japonia a crescut Ai??n mod constant.

Cea mai mare concurenA?A? se Ai??nregistreazA? la examenul de burse MonbukagakushA? (Nikkensei), burse acordate de Guvernul japonez (Ministerul EducaA?iei).

Anul acesta, SecA?ia de JaponezA? a depA?AYit succesul de anul trecut (despre care am relatat aici): 6 studenA?i (4 prin acorduri cu universitA?A?i din Japonia AYi 2 prin intermediul Ambasadei Japoniei) au obA?inut aceste prestigioase burse la universitA?A?i de prim rang din Japonia: Universitatea Waseda, UniversitateaA?saka, Universitatea Nara, Universitatea Akita etc. Cei 6 studenA?i sunt: Diana Borcea, Alina LazA?r, Cezar Nicolae, Monica Soare, Andreea Mihaela Stancu AYi Dana Vesa

Bursele Monbukagakusho (Nikkensei) sunt burse cu durata de un an, acordate de Ministerul EducaA?iei din Japonia studenA?ilor strA?ini cu rezultate de excepA?ie Ai??n domeniul studiilor japoneze.

Scopul acestor burse este de a le oferi studenA?ilor o AYansA? de a aprofunda studiul limbii AYi culturii japoneze Ai??ntr-o universitatea din Japonia. Pentru obA?inerea acestor burse, studenA?ii SecA?iei de JaponezA? au susA?inut examene AYi interviuri, concurA?nd cu studenA?i din toatA? lumea.

Share

Delegatie de la Universitatea KA?be

Vineri, 22 februarie, SecA?ia de japonezA? a primit vizita unei delegaA?ii de profesori de la Universitatea KA?be: prof. Kawai Naruo, prof. Seguchi Ikuko AYi prof. Park Jong Woo.

DelegaA?ia a purtat o serie de discuA?ii cu profesorii SecA?iei de japonezA?. Membrii delegaA?iei japoneze s-au arA?tat interesaA?i Ai??n mod special de situaA?ia studiilor japoneze Ai??n RomA?nia, precum AYi de interesul pentru limba AYi cultura japonezA? Ai??n RomA?nia.

S-au discutat de asemenea posibile forme de colaborare Ai??ntre Universitatea din BucureAYti AYi Universitatea KA?be.

AZn final, delegaA?ia a vizitat sA?lile secA?iei de japonezA? AYi a asistat la o orA? de curs practic A?inutA? de dl.

Share

Acord de schimb academic intre Universitatea Ehime si Universitatea din Bucuresti

MarA?i, 24 septembrie, a avut loc la Rectoratul UniversitCZA?ii din BucureAYti ceremonia de semnarea a acordului de schimb academic dintre Universitatea Ehime AYi Universitatea din BucureAYti. Rectorii celor douCZ universitCZA?i, prof. Mircea Dumitru AYi prof. dr.Yasunobu Yanagisawa, AYi-au exprimat bucuria de a semna acest acord AYi au discutat despre diferite forme de colaborare Ai??n viitor.

Din delegaA?ia japonezCZ au mai fCZcut parte prof. dr. Fumito Shimizu (prorector), prof. dr. Katsunori Fujioka, prof. Takahashi Shino, dl. Kazutaka Wada (manager) AYi dl. Ryuji Orita. Din partea UniversitCZA?ii din BucureAYti au fost prezenA?i la ceremonie prof. dr. Liviu Papadima (prorector), dna. Carmen BCZtCZtorescu (director, Departamentul de RelaA?ii Externe) AYi conf. dr.

Share