Masterat

Masteratul de Studii Asiatice constituie o premieră nu numai la nivelul secţiilor de limba chineză, japoneză şi coreeană din Catedra de Limbi Orientale care îl organizează, ci şi la nivelul studiilor de orientalistică din România. Acest masterat răspunde aşteptării unor absolvenţi de chineză, coreeană şi japoneză, precum şi a absolvenţilor de la facultăţile de istorie, ştiinţe sociale, filozofie, psihologie sau arte care doresc să-şi orienteze specializarea pe această arie culturală.

Colectivul cadrelor didactice cuprinde atît specialişti români, cît şi cadre didactice din centre universitare din Europa şi Asia (profesori japonezi, subvenţionaţi de Nippon Foundation). Programul de studii masterale este completat prin conferinţe susţinute de specialişti invitaţi de la Universitatea Paris VII, INALCO, Universitatea Sapienza din Roma, Universitatea din Gent şi Universitatea Trier, prevăzuţi în programul Erasmus, precum şi profesori coreeni prin sponsorizarea Korea Foundation.

În timpul masteratului, absolvenţii secţiei de Japoneză pot aprofunda studiile în domeniu. Numărul cursurilor de limbă japoneză (Limbaje specializate, Traduceri, Curs opţional etc.) a crescut constant în ultimii ani, ajungînd în 2010 – 2011 la 6 ore / săpt. Unul dintre aceste cursuri este susţinut de către lectorul japonez, specialist Japan Foundation. Pe lîngă acestea, există şi cursuri care reprezintă o continuare şi o completare a celor din ciclul de licenţă (Cultură populară, Film etc.)

Se organizează grupuri de cercetare pe secţii, iar masteranzii sînt antrenaţi să participe la colocviul ştiinţific anual organizat de catedră, precum şi la editarea revistelor secţiilor.  Studenţii beneficiază de burse de masterat în China, Coreea şi Japonia, precum şi de burse în programul Erasmus.

Cadrele didactice care predau în cadrul Masteratului de Studii Asiatice:

 • Prof. dr. Florentina VIŞAN (chineză) – coordonatorul programului
 • Prof. dr. Andrei AVRAM (japoneză)
 • Prof. dr. Luminiţa BĂLAN (chineză)
 • Conf. dr. Anca FOCŞENEANU (japoneză)
 • Lect. dr. Dinu LUCA (chineză)
 • Lect. dr. Ruxandra RAIANU (japoneză)
 • Lect. drd. Roman PAŞCA (japoneză)
 • Lect. dr. Akira YAMAGUCHI (japoneză)
 • Cerc. dr. Diana YUKSEL (coreeană)
 • Prep. dr. Mugur ZLOTEA (chineză)

—————————————————————————-

CURSURI:

 • Scriere ideografică.
 • Tipologie lingvistică.
 • Teorii moderne ale traducerii.
 • Rolul traducerii în dialogul intercultural.
 • Tehnica traducerilor literare.
 • Hemeneutică. Circulaţia conceptelor şi traducerea lor.
 • Istorie culturală.
 • Antropologie culturală.
 • Mentalităţi.
 • Cultură urbană. Cultură populară.
 • Limbaje specializate.

—————————————————————————-

CURSURI OPŢIONALE:

 • Strategii intelectuale şi urmările lor în formele de reprezentare.
 • Literatura emigraţiei (transnaţionalism, hibridizare, identitate în context global)
 • Istoria modernă a Asiei de Est. Tendinţe politice în perioada modernă şi contemporană
 • Business şi management în Asia de Est
 • Elemente pentru o istorie culturală a filmului chinez-japonez
 • Probleme ale societăţii asiatice moderne

De asemenea, în program sînt incluse cursuri de limbă chineză, coreeană, japoneză pentru începători.

—————————————————————————-

Carieră:

 • cadru didactic în învăţămîntul superior
 • cercetător ştiinţific
 • traducător-interpret
 • consultant pentru zona Asia de Est la Ministerul de Externe
 • redactor-publicist, tehnoredactor, referent, lector în presa scrisă, în audio-vizual şi în sectorul editorial
 • critic literar

Detaliile despre admiterea la Masterat se găsesc aici.

Share