Profesori

Cadrele didactice care predau în cadrul Secţiei de Japoneză:

(informaţii suplimentare despre fiecare profesor se pot găsi pe paginile personale)

→ în plus, periodic, au loc prelegeri, conferinţe sau workshop-uri susţinute de invitaţi din România sau din străinătate (profesori invitaţi din Europa prin programul Erasmus sau profesori din Japonia)

→ de asemenea, Secţia de Japoneză se bucură de colaborarea unor voluntari japonezi pentru activităţi extra-curriculare

→ începînd cu anul 2010, pe baza acordurilor de colaborare semnate cu universităţile partenere din Japonia, Secţia primeste şi vizita unor studenţi / masteranzi care efectuează stagii de practică pedagogică şi participă la diverse activităţi împreună cu studenţii români

 

Toate cadrele didactice ale secţiei au beneficiat de stagii de specializare în Japonia de cel puţin 1 an, precum şi de training-uri de metodologia predării limbii japoneze, toţi deţinînd diplome de absolvire ale acestor training-uri. De asemenea, membrii secţiei participă în mod constant la programe de specializare organizate de Japan Foundation, de APJR sau de alte instituţii.

Cadrele didactice participă cu prezentări ştiinţifice la colocvii, seminarii şi simpozioane internaţionale şi naţionale şi publică, în medie, cîte două articole ştiinţifice pe an în reviste româneşti şi internaţionale.

În ultimii ani, membrii secţiei au publicat o serie de traduceri din literatură japoneză la edituri de prestigiu, precum şi materiale didactice şi cursuri la Editura Universităţii din Bucureşti.

Doi membri ai secţiei au făcut sau fac parte din Consiliul Director al Asociaţiei Profesorilor de Limba Japoneză din România (Anca Focşeneanu – preşedinte 2005-2008 şi Roman Paşca – vicepreşedinte 2005-2008, preşedinte 2008-2011).

Share