Licenţă 2010

Pentru a vizualiza subiectele din anii trecuţi, consultaţi site-ul Departamentului de Servicii pentru Studenţi (click aici) – trebuie să vă creaţi un cont de utilizator.

UPDATE – REZULTATELE ADMITERII 2010

Rezultatele Admiterii 2010 sînt publicate online.

Rezultatele sînt în ARHIVA ZIP*, care conţine:

– Admişi examen scris BUGET
– Candidaţi respinşi în ordine alfabetică
– Candidaţi respinşi în ordinea mediilor
– Candidaţi_toate înscrierile
– Cetăţeni UE
– Etnici
– Etnie rromă
– Licenţiaţi
– Limbi Moderne Aplicate LMA
– Olimpici
– Republica Moldova
– rezultate dosare
– rezultate examen scris în aşteptare
– rezultate examen scris taxă
– Rezultate secţia traducători

* Pentru arhivele ZIP aveţi nevoie de un program de dezarhivare (Winzip). Sistemele Windows XP/Vista/7  deschid automat acest tip de arhivă.

—————————————–

UPDATE: site special dedicat admiterii la Universitatea din Bucureşti

CLICK PENTRU DETALII

Universitatea Bucureşti a lansat o platformă nouă pe internet, dedicată informaţiilor oficiale cu privire la admiterea 2010 la toate ciclurile de studiu: licenţă, masterat, doctorat.

Site-ul are trei secţiuni: Info admitere, De ce UB? şi Mentorat. Pe lîngă informaţii precum oferta tuturor facultăţilor din cadrul universităţii, pe site se găsesc şi date despre prima şi ultima medie la admiterea 2009. De asemenea, aici va fi publicată şi situaţia actualizată zilnic a înscrierilor la Admiterea 2010.

Universitatea din Bucureşti oferă cazare în timpul admiterii. Detalii aici.

—————————————–

UPDATE:  Zilele Porţilor Deschise

Zilele Porţilor Deschise la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine vor avea loc în perioada 19-23 aprilie. În această perioadă, elevii de liceu vor putea asista la cursurile de japoneză, se vor putea întîlni cu studenţii actuali sau vor putea sta de vorbă cu profesorii, avînd astfel posibilitatea de a vedea direct care este atmosfera în cadrul Secţiei. Programul complet al cursurilor deschise de japoneză se află aici.

—————————————–

Admitere 2010 – pentru Secţia de Limba Japoneză

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (FLLS) a Universităţii din Bucureşti oferă programe de studiu pentru trei domenii distincte: Limbi şi Literaturi (Filologie), Studii Culturale şi Limbi moderne aplicate. Facultatea oferă dublă specializare, ceea ce înseamnă că fiecare student va avea o combinaţie de specializare principală (A) şi specializare secundară (B).

Limba japoneză este oferită numai în cadrul domeniului Filologie (Limbi şi Literaturi) şi numai ca specializare A (principală), în combinaţie cu una dintre specializările B din lista de mai jos:

Engleză / Franceză / Germană / Neerlandeză (Olandeză şi Flamandă) / Persană / Rusă / Latină / Română / Spaniolă / Italiană / Portugheză / Catalană.

  • la înscrieri, candidaţii vor putea opta pentru mai multe specializări B, care vor fi specificate în ordinea preferinţelor, însă vor fi declaraţi admişi la una singură dintre ele.

Admiterea pentru Secţia de Japoneză se face numai pe bază de examen scris. Acest examen scris va consta dintr-un examen de 4 ore la două discipline, alese din lista de mai jos:

Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă / Italiană / Latină / Română / Japoneză / Rusă.

Prin urmare, un candidat care vrea să dea admitere pentru limba japoneză are următoarele opţiuni pentru proba scrisă:

  1. proba 1 – limba japoneză; proba 2 – una dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, latină, română sau rusă
  2. proba 1 – una dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, latină, română sau rusă; proba 2 – o alta dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, latină, română sau rusă
  • (ex.: proba 1 – engleză, proba 2 – franceză; proba 1 – franceză, proba 2 – română; proba 1 – română, proba 2 – rusă etc.)
  • ca probă de examen, disciplina Japoneză poate fi aleasă numai de către cei care doresc să urmeze această specializare (cu alte cuvinte, nu se poate da examen prin Japoneză pentru, de ex., Franceză-Rusă etc.)

Aşadar, la Secţia de Limba Japoneză pot intra atît candidaţii care au mai studiat limba japoneză înainte (de ex., la liceu), cît şi cei care nu au mai studiat deloc înainte. În anul 1, cei care au studiat limba japoneză înainte vor fi incluşi într-o grupă specială de Avansaţi şi vor avea un program intensiv de studiu.

Pentru cei care susţin examenul de admitere prin limba japoneză, materialele cerute sînt manualele Minna no Nihongo I şi Minna no Nihongo II (editura 3A Network, 1998 sau ediţiile ulterioare). Cerinţele specifice sînt detaliate în documentul care se află postat aici.

Examenul se va susţine conform calendarului următor:

Sesiunea Iulie 2010
Înscrieri: 8-15 iulie 2010
Examene: 17-22 iulie 2010
Data limită de afişare a rezultatelor: 25 iulie 2010.

Pentru orice întrebări cu privire la examenul de admitere pentru japoneză, ne puteţi contacta pe adresa sectiajaponeza[at]gmail.com.

Pentru detalii cu privire la oferta completă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, vizitaţi pagina oficială a FLLS (secţiunea Admitere).

—————————————–

UPDATE: Începând cu data de 15 februarie 2010, de la Secretariatul Facultăţii (clădirea din Str. Edgar Quinet – Piaţa Universităţii, et. 2) poate fi procurată Broşura de Admitere, contra cost. Broşura cuprinde precizările despre desfăşurarea procesului de admitere, programele, subiectele de la concursul din 2009 precum şi variante de rezolvare ale acestora.

Share