Moment japonez la TAi??rgul EducaA?iei

SAi??mbA?tA?, 17 aprilie,

Ai??n cadrul TAi??rgului EducaA?iei care s-a desfA?AYurat la Universitatea din BucureAYti, studenA?ii SecA?iei de JaponezA? au prezentat un scurt moment de culturA? japonezA?. E vorba de douA? dansuri tradiA?ionale,

Share