Prezentare a Masteratului de Studii East-Asiatice la ai???Zilele PorA?ilor Deschiseai???

AZn cadrul evenimentului ai???Zilele PorA?ilor Deschiseai??? la Facultatea de Limbi AYi Literaturi StrA?ine a UniversitA?A?ii din BucureAYti, Departamentul de Orientale organizeazA? marA?i, 9 aprilie, ora 16:00, Saint Joseph’s Hawks Jerseys la amfiteatrul PuAYkin o prezentare a Masteratului de Studii Est-Asiatice (China, Coreea, Japonia).

AZnfiinA?at Ai??n 2005, Masteratul de Studii Est Asiatice constituie o premierA?, Colorado State Rams nu numai la nivelul secA?iilor de limba chinezA?, japonezA? AYi coreeanA? din cadrul Departamentului de Limbi Orientale care Ai??l organizeazA?, ci AYi la nivelul studiilor de orientalisticA? din RomA?nia. Acest masterat rA?spunde aAYteptA?rii absolvenA?ilor de chinezA?, japonezA? AYi coreanA?, precum AYi a unor absolvenA?i de la facultA?A?ile de istorie, AYtiinA?e sociale, filozofie, psihologie, comunicare sau arte care doresc sA?-AYi orienteze specializarea spre aceastA? zonA? a Orientului AZndepA?rtat.

Programa cuprinde cursuri Ai??n domeniile antropologie AYi mentalitA?A?i, societate contemporanA?, scriere ideograficA?, teoria traducerii, culturA? popularA? AYi culturA? urbanA?, istorie modernA?, comunicare de business,

Share