O nouCZ promoA?ie a absolvit cu bine SecA?ia de JaponezA?

Luni, 1 iulie,

a avut loc Ceremonia de Absolvire a FacultA?A?ii de Limbi StrA?ine. DupA? trei ani Ai??n care au Ai??nvA?A?at mult, dar s-au AYi bucurat de nenumA?rate experienA?e plA?cute, studenA?ii noAYtri au reuAYit sA? treacA? cu bine de examenle de licenA?A? AYi de lucrarea de diplomA?.

Sunt acum absolvenA?i AYi o parte dintre ei vor studia Ai??n cadrul masteratului de Studii Est Asiatice.

SecA?ia de JaponezA? le mulA?umeAYte pentru implicarea Ai??n activitA?A?ile secA?iei,

Share