Programe de training pentru profesori (ianuarie – februarie)

AZn perioada imediat urmA?toare, Biroul Japan Foundation de la Budapesta AYi SecA?ia de JaponezA? a UniversitA?A?ii din BucureAYti organizeazA? douA? programe de training pentru profesorii de limba japonezA? din Europa CentralA? AYi de Est. IatA? detaliile despre aceste programe:

1) Training Budapesta
Biroul Japan Foundation de la Budapesta,

Ai??n calitate de membru al proiectului “Sakura Network” al Japan Foundation, organizeazA? la sfAi??rAYitul lunii ianuarie (30-31) un training pentru profesorii de limba japonezA? din Europa CentralA? AYi de Est. La acest training sAi??nt invitaA?i cAi??te doi profesori de limba japonezA? din fiecare A?arA? (Austria, Jon Lester Jersey Bulgaria, Cehia, CroaA?ia, Muntenegru, Polonia, RomA?nia, Serbia, Slovacia, Slovenia).

Detalii despre acest program se gA?sesc aici (Ai??n limba japonezA?).
SecA?ia de japonezA? a UniversitA?A?ii din BucureAYti – care este de asemenea membru al Proiectului “Sakura Network” – este una dintre instituA?iile care sprijinA? acest eveniment.
2) Training BucureAYti
SecA?ia de japonezA? a UniversitA?A?ii din BucureAYti – Ai??n calitate de membru al proiectului “Sakura Network” – organizeazA?, printr-un grant din partea Japan Foundation, un program de training pentru profesorii de limba japonezA? din RomA?nia AYi Bulgaria. Training-ul se va desfA?AYura Ai??n perioada 2-3 februarie 2010, la Universitatea din BucureAYti.
Pentru acest program, profesorul invitat din Japonia este Prof. Dr.

Share